Naše storitve

 

Priprava, izvedba in nadzor infuzijske terapije po standardih.

 

Namestitev dostopa za infuzijo (intravenozno, port-kateter).

 

Izčrpna in pisna dokumentacija (anamneza) obiskov.

 

Nadzor/dokumentacija možnih stranskih učinkov ali interakcij, po potrebi nujna pomoč po standardih.

 

Intenziviranje komunikacije s pristojnimi zdravniki, da bi se lahko pravočasno začele/prilagodile/prenehale spremljevalne terapije.

 

Biti pozoren na redno izvajanje terapije oz. jo omogočiti.