Naše vodilo

 

Spoštujemo naše soljudi.

 

Naše delo nam je v zadovoljstvo.

 

Smo za profesionalnost in kakovost.

 

Menimo, da sodelovanje pacientov, negovalnega osebja in zdravnikov predstavlja obogatitev za vse in temelji na medsebojnem zaupanju.

 

Prinašamo pozitivno energijo v običajno domače okolje pacientov in njihovih družin.

 

Z našim delom prispevamo k temu, da se ohrani in izboljša kvaliteta življenja pacientov ter njihovih družinskih članov in prijateljev.

 

Iz vsakega dneva naredimo najboljše.